Home Annual Report

October / Hydref 2018

Welsh Athletics / Welsh Schools Indoor Combined Events Championships 2018 @ Cardiff PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Sunday, 23 September 2018 19:41

 

The National Indoor Athletics Centre at Cyncoed Campus, Cardiff is set to host a number of Welsh Athletics Indoor Meetings over the course of the coming months, and the first of them will be the Welsh Athletics and Welsh Schools Indoor Combined Events Championships. It has not been long since the dust settled on the 2018 outdoor season, but the indoor calendar of events will soon be arriving.

It will be held on Sunday 21st October 2018 for Under 14, Under 16 and Under 18 age groups. U18 and U16 athletes will compete in a Pentathlon whilst the U14 athletes contest the Quadrathlon.

Presentations will be made to the first three athletes in the U14, U16 and U18 age categories.

Winning age group athletes at October 2017's competition went to: Dewi Mock (YG Cwm Rhymni), Ellie-May Wainwright (Newport Harriers), Ben Hillman (Cardiff AAC), Carys Poole (Swansea Harriers), Harri Wheeler Sexton (Cardiff AAC) and Taiya Jones (Cardiff Archers)

 

PLEASE NOTE THAT THE CLOSING DATE IS: Wednesday 10th October at 12:00 Midday. ENTRIES HAVE CLOSED. No late entries after this time will be accepted.

 

Mae'r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yng Nghampws Cyncoed, Caerdydd, yn barod i gynnal nifer o Gyfarfodydd Dan Do Athletau Cymru dros y misoedd nesaf, a'r cyntaf ohonynt fydd Pencampwriaeth Dan Do Digwyddiadau Cyfunol Athletau Cymru a Ysgolion Cymru. Nid yw wedi bod yn hir ers i'r llwch gael ei setlo ar dymor awyr agored 2018, ond bydd y calendr digwyddiadau dan do yn cyrraedd yn fuan.

Fei'i cynhelir ar Ddydd Sul 21 Hydref 2018 ar gyfer grwpiau oedran dan 14, dan 16 ac o dan 18 oed. Bydd athletwyr o dan 16 a 18 yn cystadlu mewn Pentathlon tra bod athletwyr o dan 14 yn cystadlu yn y Quadrathlon.

Gwneir cyflwyniadau i'r tri athletwr cyntaf ymhob category.

Ym mis Hydref 2017 yn yr un gystadleuaeth, death Dewi Mock (YG Cwm Rhymni), Ellie-May Wainwright (Harriers Casnewydd), Ben Hillman (Clwb Caerdydd), Carys Poole (Harriers Abertawe), Harri Wheeler Sexton (Clwb Caerdydd) a Taiya Jones (Archers Caerdydd) i'r brig.

 

MAE'R DYDDIAD CAU AR: Dydd Mercher 10fed o Hydref am 12:00 canol dydd. NAWR WEDI CAU. Ni dderbynnir unrhyw gofnidion hwyr ar ôl yr amser hwn.

 

Image may contain: text

 

AGE CATEGORIES / CATEGORIAU OEDRAN:

U14 - all athletes who are in school years 6, 7 or 8 (must be born between 01/09/2005 - 31/08/2018)

U16 - all athletes who are in school years 9 or 10 (must be born between 01/09/2003 - 31/08/2005)

U18 - all athletes who are in school years 11 or 12 (must be born between 01/09/2001 - 31/08/2003)

 

EVENTS / DIGWYDDIADAU:

U14 Quadrathlon

Shot Put, 60m Hurdles, Long Jump, 800m

 

U16 Pentathlon

Boys: 60m Hurdles, Long Jump, 200m, 800m, Shot Put

Girls: 60m Hurdles, Long Jump, High Jump, 800m, Shot Put

 

U18 Pentathlon

Boys: 60m Hurdles, Long Jump, 200m, 800m, Shot Put

Girls: 60m Hurdles, Long Jump, High Jump, 800m, Shot Put

 

The Schools International Combined Events Championships will take place this year at the Emirates Arena in Glasgow on Saturday 3rd November 2018. Following on from the Cardiff competition, Welsh Schools will select a team to head up North a fortnight after the Welsh Athletics & Welsh Schools Championships.

 

To Enter the Indoor Combined Events Championships at NIAC, Cardiff on Sunday 21st October (Closing Date 10/10/18) ENTRIES HAVE NOW CLOSED