Home
Carmarthen Harriers Christmas Party 2017 - Parti Nadolig Harriers Caerfyrddin 2017 PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Wednesday, 08 November 2017 23:01

 

Christmas is just around the corner...and the Harriers are putting on another end of year Bowling Christmas Party for all members and parents.

The 2017 event takes place on SATURDAY, 9TH DECEMBER AT 7.00PM (following the Welsh Inter Regional Cross Country Championships at Brecon earlier on in the day)

Xcel Bowling - Llansteffan Road, Johnstown - down the road from the Athletics Track SA31 3BP

£13.00 per person for: 2 games of bowling & burger or hot dog with chips

Christmas Jumpers welcome

Take a look at last year's 2016 photos on line - we have had a lot of fun and a great get together over previous years!

All athletes, members, parents, friends and coaches invited to come along to the club social event!

 

Image may contain: text

 

Mae'r Nadolig ar y ffordd...a mae'r Harriers yn rhoi parti nadolig bowlio diwedd blwyddyn ar gyfer yr holl aelodau a rhieni.

Cynhelir digwyddiad 2017 ar DDYDD SADWRN, 9FED RHAGFYR AM 7 O'R GLOCH (yn dilyn Pencampwriaeth Traws Gwlad Rhanbarthol Cymru yn Aberhonddu yn gynharach yn y dydd)

Xcel Bowling - Stryd Llansteffan, Tre-Ioan - i lawr y ffordd o'r trac athletau SA31 3BP

£13.00 y person am: 2 gem o bowlio a byrger neu gwn poeth a sglodion

Croesawi Siwmperi Nadolig

Edrychwch ar luniau 2016 y llynedd arlien - rydym wedi cael llawer o hwyl dros y blynyddoedd blaenorol!

Gwahoddir pob athletwr, aelod, rhieni, ffrindiau a hyfforddwyr i ddod i ddigwyddiad cymdeithasol y clwb!

 

Image may contain: 22 people, people smiling, people sitting

 

CONFIRM YOUR PLACE; CADARNHAU EICH LLE; please get in touch early as places now go quickly!

Those interested in attending need to contact Hayley John (07972 891486) to give your name along with the £13 cost.

Mae angen i'r rhai sydd a diddordeb i ddod gysylltu a Hayley John (07972 891486) i roi eich enw ynghyd a cost £13.